ALV

Aanstaande 18 september 2021 is er een Algemene Ledenvergadering.

Tijdstip: 16.00 uur – 17.00 uur
Locatie: Schuilenbergerweg 2, 8121RA, Olst.

1. OpeningVoorzitter Bert
2. MededelingenVoorzitter Bert
3. Notulen oprichtingsvergadering (vaststellen)Secretaris Richard
4. Bestuursverslag (vaststellen en décharge bestuur)Voorzitter Bert
5. Financiën (vaststellen verenigingscijfers, dechargé bestuur)Penningmeester Ties
6. Huishoudelijk reglement (vaststellen)Secretaris Richard
7. Samenstelling bestuurVoorzitter Bert
8. RondvraagVoorzitter Bert
Agenda

Aansluitend is er een BBQ & borrel. Kosten 10,– voor BBQ

Raadsvergadering RES

Maandag 12 april raadsvergadering RES. Deze kunt u via een livestream volgen. Portefeuillehouder: wethouder de heer M. (Marcel) Blind
In het kader van het Klimaatakkoord en daaruit vloeiende Regionale Energiestrategie West-Overijssel wordt de raad voorgesteld in te stemmen met het Hoofdlijnenakkoord RES en eventueel van de mogelijkheid gebruik te maken om moties en amendementen in te dienen. Het Hoofdlijnenakkoord bestaat uit een set van regionale doelstellingen en afspraken en dient als basis voor de RES 1.0, die later aan de raden van RES West-Overijssel wordt voorgelegd.
Live stream: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live

Zonneparken in Wijhe en Olst

Er zijn plannen om in Wijhe; nabij de Hamelweg en de Daslever (omvang onbekend) en nabij de Lierderholthuisweg en de Raalterweg (project Morgenlanden, 12 hectare) zonneparken te bouwen. Ook in Olst zijn er zonneparkplannen aangekondigd: bij de Holstweg (14 hectare) en aan de Middelerstraat (12,3 hectare).

Windmolens te vaak te dicht bij woonwijken

Windmolens worden vaak te dichtbij woonwijken neergezet. Dat zegt audioloog Jan de Laat op basis van internationaal wetenschappelijk onderzoek. “De windmolens zijn veel krachtiger dan eerder. Dat betekent dat je ze verder van een woonwijk moet plaatsen.”

Windmolenparken in aanleg roepen veel weerstand op bij bewoners. En dat is terecht, vindt audioloog Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij deed internationaal onderzoek dat nog niet gepubliceerd is en vertelt nu alvast wat er volgens hem moet veranderen in Nederland. Daarbij speelt het steeds hoger en krachtiger worden van de windturbines de hoofdrol.

Lees verder op: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/windmolens-steeds-krachtiger-en-te-vaak-dichtbij-woonwijken-terwijl-dat-helemaal-niet-nodig-is/

Groen Gas

Al eerder schreven wij op deze website dat het VDLOW de gemeente Olst-Wijhe niet de gaskraan moet gaan dichtdraaien, maar investeren in groen gas. In Middel is gevestigd Steunenberg Melkvee en Energie van de familie Boerkamp. Zij beschikken over een zogenaamde mono-vergister, die de uitstoot van broeikassen met 600 auto’s verminderd en produceert groene energie voor 400 huishoudens. Hopelijk kijkt de gemeente zich niet blind naar windmolens alleen, maar omarmt zij dit initiatief.

We willen van ons aardgasnetwerk af, maar er is nog geen geschikt alternatief. We moeten nu niet allemaal wijken gasvrij gaan maken, maar heel Nederland isoleren, aldus Lubach.

Wetenschappelijk onderzoek

De politieke partijen Groen Links, GB en de wethouder van de gemeente Olst-Wijhe, die allen voorstander zijn van groene energie, door middel van zonneparken en met name windturbines, geven steeds aan dat de industriële windturbines er komen. Het is puur een kwestie van tijd. De gezondheidseffecten op de mens worden, maar al te graag direct van tafel geschoven, daar er geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs bestaat dat windturbines schadelijk zijn voor de gezondheid. Volgens VDLOW een zeer kwalijke zaak. Er is nu ook veel onzeker over Covid19, zo ook de wetenschap. Maar toch hanteren wij de 1,5m enz. Moet er wel 100% wetenschappelijk bewijs zijn? Is dit echt noodzakelijk?

Voor huisarts Tom Hutter en lid van VDLOW, is het zo klaar als een klontje: windmolens maken geluid en geluid heeft effect op de gezondheid. ,,Ik ben voor het sparen van het milieu, maar niet ten koste van de gezondheid.” Hij heeft een gezondheidsrapport geschreven, waar hij juist de wetenschappelijk artikelen heeft geciteerd die gaan over het gevolg van gezondheidseffecten die optreden bij mensen die dichtbij een windturbine wonen. Dit rapport heeft hij overhandigd aan de Burgemeester. Lees verder hier: https://www.destentor.nl/salland/huisarts-tom-hutter-uit-olst-geluid-windmolens-heeft-effect-op-gezondheid~a99ef8be/

Uiteraard staat Tom niet alleen. Recentelijk nog geven twee artsen die verbonden zijn aan het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem aan, dat windmolens dichtbij plekken waar mensen wonen funest zijn voor de gezondheid van die mensen. Ook zij hebben de wetenschappelijk artikelen gelezen en zien hierin een rode draad: er worden veel vraagtekens gezet bij de effecten op de gezondheid van mensen die in de buurt wonen.

De gezondheidsklachten worden voornamelijk veroorzaakt door het geluid van de draaiende rotorbladen. Door dit constante, laagfrequente geluid is er grote kans dat er een slaapstoornis ontstaat, concludeerde het RIVM in een rapport van begin juni.

De artsen geven aan dat ,,Concentratieverlies, hartritmestoornissen, hoofdpijn en zelfs een verzwakt immuunsysteem”, de gevolgen zijn. ,,Het is bovendien niet ondenkbaar dat kinderen door de slaapstoornis in combinatie met concentratieverlies achterblijven in ontwikkeling.”

Ook Prof. Van den Berg (Rijksuniversiteit van Groningen) concludeert, dat geluidsoverlast de grootste boosdoener is van de gezondheidsproblemen die omwonenden van windturbines ervaren. Zijn gehele artikel is hier te lezen: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/windmolenpark-als-eindeloze-trein/

Wij als vereniging zullen steeds dit topic op de agenda proberen te krijgen. Ook gaan wij het gesprek aan met alle politieke partijen. Het is zo’n belangrijk onderwerp: het gezondheidseffect van windturbines op de mens. Laten wij die turbines toch zo ver mogelijk plaatsen qua afstand. Liefst buiten onze gemeente grenzen!

Bezoek aan Nieuw Beijerland

Zaterdag 5 september vertrokken een aantal leden van VDLOW, VVD Olst-Wijhe en Gemeentebelangen Olst-Wijhe richting Nieuw Beijerland. De rit verliep vlot en we waren er ruim op tijd. We werden gastvrij ontvangen met koffie en thee in de tuin van een omwonende van de windmolens. Vanuit de tuin keken we op een rij windmolens. De eerste windmolen stond op 600 meter afstand van ons.

Windturbine op een afstand van 600 meter
“Bezoek aan Nieuw Beijerland” verder lezen