Samenvatting ALV

Algemene Ledenvergadering Vereniging Duurzaam Leefbaar Olst-Wijhe

Datum: 18 september 2021
Tijdstip: 16.00 uur-17.00 uur

We bespreken het Jaarbericht zoals dat aan de leden is toegezonden. We hebben veel gesprekken gevoerd en daarmee een rol gespeeld in het politieke en maatschappelijke proces: van individuele inspraak van onze leden tot intensieve gesprekken van bestuursleden en leden met raadfracties van lokale politieke partijen. Uiteindelijk hebben de raadsfracties van CDA, VVD en PVDA gekozen voor de bescherming van de gezondheid als het gaat om de geluidsnorm die aan windmolens is gesteld. Deze drie partijen hebben als meerderheid in de gemeenteraad een aanvullende en strengere geluidseis laten opnemen in de Energievisie. Die eis betreft 45 dBa in plaats van 47 dBa. Dat verschil lijkt weinig, maar bij elke 3 decibel verdubbelt het geluid. Twee decibel scheelt dus enorm veel. Volgens het college maakt deze aanvullende norm het bouwen van windturbines binnen de zoekgebieden erg lastig tot onmogelijk. Het ontwikkelen van nieuwe en veel stillere windturbines of het bouwen van relatief kleine windturbines kan ervoor zorgen dat die windturbines dan onder die geluidsnorm van 45 dBa blijven. Die stillere windturbines bestaan nog niet en kleine windturbines leveren naar verhouding erg weinig op en zijn daarmee veel minder aantrekkelijk voor investeerders en ontwikkelaar.

“Samenvatting ALV” verder lezen

Erkenning windmolensyndroom door Franse rechter ‘kan behoorlijke gevolgen hebben voor Nederland’

Anthon Meijssen van de Stichting Oldambt Windmolenvrij is erg blij met de Franse uitspraak over compensatie voor het ‘windmolensyndroom’. Een Belgisch echtpaar zei gezondheidsproblemen te hebben door windmolen bij hun huis en begon een rechtszaak.

Het echtpaar had onder meer last van hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizen en misselijkheid door windmolens vlak bij hun huis. Na 6 jaar procederen heeft de rechter ze nu gelijk gegeven. De uitbaters van het windmolenpark moeten een schadevergoeding van 128.000 euro betalen.

Lees verder hier: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/erkenning-windmolensyndroom-door-franse-rechter-kan-behoorlijke-gevolgen-hebben-voor-nederland/

Raadsvergadering RES

Maandag 12 april raadsvergadering RES. Deze kunt u via een livestream volgen. Portefeuillehouder: wethouder de heer M. (Marcel) Blind
In het kader van het Klimaatakkoord en daaruit vloeiende Regionale Energiestrategie West-Overijssel wordt de raad voorgesteld in te stemmen met het Hoofdlijnenakkoord RES en eventueel van de mogelijkheid gebruik te maken om moties en amendementen in te dienen. Het Hoofdlijnenakkoord bestaat uit een set van regionale doelstellingen en afspraken en dient als basis voor de RES 1.0, die later aan de raden van RES West-Overijssel wordt voorgelegd.
Live stream: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live

Zonneparken in Wijhe en Olst

Er zijn plannen om in Wijhe; nabij de Hamelweg en de Daslever (omvang onbekend) en nabij de Lierderholthuisweg en de Raalterweg (project Morgenlanden, 12 hectare) zonneparken te bouwen. Ook in Olst zijn er zonneparkplannen aangekondigd: bij de Holstweg (14 hectare) en aan de Middelerstraat (12,3 hectare).