Over ons

De Vereniging Duurzaam Leefbaar Olst Wijhe (VDLOW) is in februari 2020 opgericht om ervoor te zorgen dat de energie transitie succesvol, lees duurzaam en leefbaar (voor mens en dier), kan worden uitgevoerd in onze gemeente. Volgens het RIVM: “Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. Het (ontwerp-)Klimaatakkoord legt de maatregelen en afspraken voor deze energietransitie vast. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050“. Volgens ons kan dit worden gerealiseerd door kleinschalige zonneparken, zonnepanelen op huizen, agrarische schuren en op daken van bedrijven. Om voor 2030 de doelstelling te behalen zijn er geen enkele windturbines nodig. Dat geeft de gemeente nog 10 jaar de tijd om de bekijken welke nieuwe technologieën mogelijk zijn voor de 2050 doelstelling. (Toekomstige) Alternatieven zijn o.a. waterstof (TNO), Groen gas (Groen gas is véél goedkoper dan elektrificeren), Bladeless windenergy, enz.

De toekomstige windturbines locaties
Bron: https://ez.maps.arcgis.com
Windturbines in MiddelDe vereniging wilt samen met de gemeente deze uitdaging oppakken en op democratische wijze tot een oplossing komen voor dit complexe vraagstuk. Namens de vereniging Duurzaam Leefbaar Olst-Wijhe, maken wij ons sterk tegen de bouw van grote industriële windmolens in ons mooie buitengebied.

Onze vereniging is opgezet door doodgewone bewoners van deze gemeente met diverse achtergronden en expertise, zoals veehouders, artsen, ingenieurs etc. met een hart voor het prachtige coulissen landschap van Salland. Wij begrijpen als geen ander hoe belangrijk het klimaatakkoord is, maar wij zijn wel pragmatisch en oplossingsgericht op (onder)zoek naar alternatieven. Om meer draagkracht en voet aan de grond te verkrijgen hebben wij als bewoners daarom een vereniging opgericht.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 3 formele bestuursleden en actieve leden. Wij zijn een verenging die actief en concreet is en duidelijk stappen gaat maken. Hiervan houden wij u ook op de hoogte via de website en sociale media, zoals onze Facebook en Twitter account.