Spreekrecht

De plannen voor de komst van een aantal grote windturbines, tot een hoogte van 240 meter, staan in de ruimtelijke visie ‘Duurzame energie wind en zon’ van de gemeente Olst-Wijhe. Daarin spreekt de gemeente de ambitie uit om in 2030 een CO2 reductie van dertig procent te realiseren. Er zijn door bezorgde inwoners negentig zienswijzen, waaronder veel bezwaren tegen de komst van de windmolens, ingediend.

Er waren 39 inwoners die op 25 februari en 26 februari spreektijd hadden aangevraagd om hun zienswijze toe te lichten. Er is veel onduidelijkheid en ongerustheid over de komst van de grote windturbines, de gezondheidsrisico’s en de fouten in de visie.

Reactie gemeente Olst Wijhe (nieuw)
Vragen en beantwoording naar aanleiding van beeldvormende raad van 24 en 25 februari door de gemeente Olst-Wijhe, kunt u hier inzien: reactie gemeente.

25 en 26 februari 2020
Op deze pagina kunt u de meeste documenten, video’s en afbeeldingen vinden van de bewoners die op een van deze dagen hadden gesproken en dus hun spreekrecht hadden gebruikt.

Documenten
25 februari 2020
Spreker 1 met als kernwoorden: NNN-randvoorwaarden, PlanMer, Gebied E, participatie, WOB-verzoek

Spreker 2 met als Kernwoorden: kritische bewoners, adviseurs, onhankelijkheid, carte blance, alternatieven, requirements, CDA gezin, V-model, David Smeulders, Maarten van Adel, Marcel Blind

Spreker 3 met als kernwoorden: mega windturbines, geen eisen, juridisch bindend, vrij spel, RES aanbod, windturbines niet nodig, geen draagvlak

Spreker 4 met als kernwoorden: 90 zienswijzen, gezondheid, RIVM, voorzorgsbeginsel, Nota Lokaal gezondheidsbeleid, toetsingskaders, ecologie, lusten en lasten

Video
Hieronder enkele video bestanden van de raadzitting:

Huisarts dhr Hutter aan het woord over zijn bezorgdheid over het laagfrequent geluid van windturbines
De Ruimtelijke Visie Duurzame Energie en alle documenten die daar bij horen staan vol onjuistheden
VDLOW Voorzitter aan het woord

Tiener wilt geen windturbines in een stil buitengebied
De juridische haalbaarheid van windturbine plaatsing in het buitengebied

Afbeeldingen

Mindmap van Han
Uitleg van de mindmap

Meer artikelen van de overige sprekers worden zo spoedig mogelijk geplaatst.