Raadsvergadering RES

Maandag 12 april raadsvergadering RES. Deze kunt u via een livestream volgen. Portefeuillehouder: wethouder de heer M. (Marcel) Blind
In het kader van het Klimaatakkoord en daaruit vloeiende Regionale Energiestrategie West-Overijssel wordt de raad voorgesteld in te stemmen met het Hoofdlijnenakkoord RES en eventueel van de mogelijkheid gebruik te maken om moties en amendementen in te dienen. Het Hoofdlijnenakkoord bestaat uit een set van regionale doelstellingen en afspraken en dient als basis voor de RES 1.0, die later aan de raden van RES West-Overijssel wordt voorgelegd.
Live stream: https://olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live

Zonneparken in Wijhe en Olst

Er zijn plannen om in Wijhe; nabij de Hamelweg en de Daslever (omvang onbekend) en nabij de Lierderholthuisweg en de Raalterweg (project Morgenlanden, 12 hectare) zonneparken te bouwen. Ook in Olst zijn er zonneparkplannen aangekondigd: bij de Holstweg (14 hectare) en aan de Middelerstraat (12,3 hectare).