Samenvatting ALV

Algemene Ledenvergadering Vereniging Duurzaam Leefbaar Olst-Wijhe

Datum: 18 september 2021
Tijdstip: 16.00 uur-17.00 uur

We bespreken het Jaarbericht zoals dat aan de leden is toegezonden. We hebben veel gesprekken gevoerd en daarmee een rol gespeeld in het politieke en maatschappelijke proces: van individuele inspraak van onze leden tot intensieve gesprekken van bestuursleden en leden met raadfracties van lokale politieke partijen. Uiteindelijk hebben de raadsfracties van CDA, VVD en PVDA gekozen voor de bescherming van de gezondheid als het gaat om de geluidsnorm die aan windmolens is gesteld. Deze drie partijen hebben als meerderheid in de gemeenteraad een aanvullende en strengere geluidseis laten opnemen in de Energievisie. Die eis betreft 45 dBa in plaats van 47 dBa. Dat verschil lijkt weinig, maar bij elke 3 decibel verdubbelt het geluid. Twee decibel scheelt dus enorm veel. Volgens het college maakt deze aanvullende norm het bouwen van windturbines binnen de zoekgebieden erg lastig tot onmogelijk. Het ontwikkelen van nieuwe en veel stillere windturbines of het bouwen van relatief kleine windturbines kan ervoor zorgen dat die windturbines dan onder die geluidsnorm van 45 dBa blijven. Die stillere windturbines bestaan nog niet en kleine windturbines leveren naar verhouding erg weinig op en zijn daarmee veel minder aantrekkelijk voor investeerders en ontwikkelaar.

“Samenvatting ALV” verder lezen