Wetenschappelijk onderzoek

De politieke partijen Groen Links, GB en de wethouder van de gemeente Olst-Wijhe, die allen voorstander zijn van groene energie, door middel van zonneparken en met name windturbines, geven steeds aan dat de industriële windturbines er komen. Het is puur een kwestie van tijd. De gezondheidseffecten op de mens worden, maar al te graag direct van tafel geschoven, daar er geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs bestaat dat windturbines schadelijk zijn voor de gezondheid. Volgens VDLOW een zeer kwalijke zaak. Er is nu ook veel onzeker over Covid19, zo ook de wetenschap. Maar toch hanteren wij de 1,5m enz. Moet er wel 100% wetenschappelijk bewijs zijn? Is dit echt noodzakelijk?

Voor huisarts Tom Hutter en lid van VDLOW, is het zo klaar als een klontje: windmolens maken geluid en geluid heeft effect op de gezondheid. ,,Ik ben voor het sparen van het milieu, maar niet ten koste van de gezondheid.” Hij heeft een gezondheidsrapport geschreven, waar hij juist de wetenschappelijk artikelen heeft geciteerd die gaan over het gevolg van gezondheidseffecten die optreden bij mensen die dichtbij een windturbine wonen. Dit rapport heeft hij overhandigd aan de Burgemeester. Lees verder hier: https://www.destentor.nl/salland/huisarts-tom-hutter-uit-olst-geluid-windmolens-heeft-effect-op-gezondheid~a99ef8be/

Uiteraard staat Tom niet alleen. Recentelijk nog geven twee artsen die verbonden zijn aan het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem aan, dat windmolens dichtbij plekken waar mensen wonen funest zijn voor de gezondheid van die mensen. Ook zij hebben de wetenschappelijk artikelen gelezen en zien hierin een rode draad: er worden veel vraagtekens gezet bij de effecten op de gezondheid van mensen die in de buurt wonen.

De gezondheidsklachten worden voornamelijk veroorzaakt door het geluid van de draaiende rotorbladen. Door dit constante, laagfrequente geluid is er grote kans dat er een slaapstoornis ontstaat, concludeerde het RIVM in een rapport van begin juni.

De artsen geven aan dat ,,Concentratieverlies, hartritmestoornissen, hoofdpijn en zelfs een verzwakt immuunsysteem”, de gevolgen zijn. ,,Het is bovendien niet ondenkbaar dat kinderen door de slaapstoornis in combinatie met concentratieverlies achterblijven in ontwikkeling.”

Ook Prof. Van den Berg (Rijksuniversiteit van Groningen) concludeert, dat geluidsoverlast de grootste boosdoener is van de gezondheidsproblemen die omwonenden van windturbines ervaren. Zijn gehele artikel is hier te lezen: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/windmolenpark-als-eindeloze-trein/

Wij als vereniging zullen steeds dit topic op de agenda proberen te krijgen. Ook gaan wij het gesprek aan met alle politieke partijen. Het is zo’n belangrijk onderwerp: het gezondheidseffect van windturbines op de mens. Laten wij die turbines toch zo ver mogelijk plaatsen qua afstand. Liefst buiten onze gemeente grenzen!